Spring naar content

De huurverhoging van 1 juli 2024

Maar wat dóen jullie eigenlijk met dat geld?

Elk jaar stijgt de huur, ook in 2024. En eerlijk is eerlijk: leuk is anders. Maar waarom ís die verhoging er? En wat doen we met het geld? Daarom:

euros istock

5 vragen over de huurverhoging

1. Voor wie is deze verhoging?

In principe krijgen huurders van Nederlandse woningcorporaties een jaarlijkse verhoging. U als huurder van Openbaar Belang dus ook.

2. Waarom een huurverhoging?

Natuurlijk kunnen we alleen met huurinkomsten bestaan. Daarmee onderhouden en verbeteren we onze woningen. Maar óók staan we in Nederland voor uitdagingen zoals verduurzaming en het zorgen voor meer (betaalbare) woningen. Daarom investeren we een groot deel van deze verhoging júist in het betaalbaar maken van woningen. Hoe? Dat leggen we uit in vraag 5!

3. Wat verandert er voor mij?

Dat is voor elk huishouden anders. We kijken namelijk naar uw woning en de huur die u betaalt. Maar ook naar de vierkante meters, het aantal kamers en het duurzaamheidslabel. Ook uw inkomen speelt mee. In april kreeg u een brief over wat de huurverhoging voor ú inhoudt.

4. Hoe komen jullie aan die 5.3%?

Dit jaar mag de totale huursomstijging gemiddeld 5,3% zijn. Dit is volgens CAO-loonontwikkeling die in 2023 5,8% is. In de nationale prestatieafspraken staat dat de loon harder moet stijgen dan de huur. Daarom is de gemiddelde huursomstijging 0,5% lager dan de CAO-loonontwikkeling. Individueel kan de huurverhoging wel maximaal 5.8% zijn.

De Rijksoverheid maakt elk jaar bekend met welk percentage de huursom mag stijgen. Sinds 2015 móet dat trouwens ook volgens de Woningwet. De gedachte is dat we in Nederland moeten samenwerken om wonen haalbaar en betaalbaar te houden.

5. Oké, maar wat doen jullie dan met het geld?

Goede vraag! We noemden het al even, maar bij Openbaar Belang hechten we veel waarde aan ‘betaalbaar wonen’. En hoe gek het ook klinkt: daar steken we geld in. Van de huurverhoging investeren we tot 50% ervan in het betaalbaar maken (en houden) van wonen. Ook bieden we oplossingen waar dat kan. Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • Ruimtes verduurzamen
  Zo brengen we (stap voor stap) ledverlichting aan in de portieken en installeren we zonnepanelen voor de elektriciteit in algemene ruimtes. Zo worden de servicekosten uiteindelijk lager.
 • Lasten verdelen
  Huurders die iets meer verdienen krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Vanuit de gedachte: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, gebruiken we dit geld voor mensen die het moeilijker hebben en extra hulp nodig hebben. We zijn nou eenmaal een sociale organisatie. Landelijk is bepaald dat dit tussen de 50 en 100 euro per maand mag zijn.
 • Regelingen aanbieden
  We werken met De Voorzieningenwijzer. Hierin kunt u, stap voor stap, eenvoudig ontdekken of u in aanmerking komt voor een regeling. Dat kan u ondersteunen in het betalen van uw huur.
 • Helpen naar huurverlaging
  Interessant! Mensen met een lager inkomen (tot 120% van het minimum loon) kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Vorig jaar kregen deze huurders al een brief over deze eenmalige huurverlaging. Tot 30 december 2024 kunt u zélf in actie komen als u denkt dat dit inmiddels ook voor u geldt. Huurt u bijvoorbeeld nu wél langer dan een jaar? Of daalde uw inkomen meer dan 6 maanden geleden? Zéker de moeite waard om uit te zoeken!
 • Oplossingen voor mensen
  Natuurlijk zijn er altijd situaties die om extra aandacht vragen. Voor mensen in de knel, proberen we verlichting te vinden met een passende oplossing. Deze passende oplossing wordt dan betaald uit de opbrengsten vanuit de huurverhoging.

Oplossingen

Voorziet u problemen bij het betalen van de huur? Neem dan contact op met team incasso om de mogelijkheden te bespreken. Mail naar teamincasso@openbaarbelang.nl of bel met (038) 4567 209 of (038) 4567 225.