Spring naar content
Sjoerd
Sjoerd-staand

Directeur Sjoerd Quint

‘Het is een gekke tijd, maar we wenden alle mogelijke middelen aan’ 

 

"Openbaar Belang wil deze goedkopere categorie woningen uitbreiden. Met nieuw te bouwen studio’s en door huurverlaging van bestaande woningen"

 

Te weinig woningen voor woningzoekenden en een hoge inflatie waardoor ons geld minder waard wordt. Niet de beste combinatie voor de sociale huurmarkt. Daarom is het noodzakelijk om op meerdere vlakken naar oplossingen te zoeken. Er worden nieuwe woningen gebouwd, bestaande woningen worden verduurzaamd en Openbaar Belang zoekt en vindt kansen voor haar huurders. 

Toch ontkomt Openbaar Belang niet aan het doorvoeren van huurverhoging.
Directeur Sjoerd Quint legt uit: 

‘Vanuit de overheid is een maximale landelijke huurverhoging voor sociale huurwoningen bepaald van 2,3%. Openbaar Belang kiest ervoor om dit gematigd door te voeren en een korting van ca. 20% toe te passen. In 2020 hebben we deels huren verlaagd vanwege de coronacrisis. In 2021 is de huur gelijk gehouden en dit jaar kiezen we ervoor om de huur gemiddeld met slechts 1,8% te verhogen. De helft van deze verhoging gebruiken we voor regelingen en maatwerk voor huurders die moeite hebben met betalen. Zo zijn we tijdens de coronacrisis veel zzp’ers tegemoetgekomen die kampten met een betalingsachterstand.

 

Een ander deel wordt gebruikt om stijgende kosten van Openbaar Belang op te vangen. De corporatie heeft stijgende kosten bij onderhoud vanwege duurdere materialen en uurlonen en dat werkt door op meerdere vlakken. Niet alleen is nieuwbouw duurder geworden, ook de kosten van onderhoud stijgen, bijvoorbeeld een rekening voor cv-onderhoud.’

Minder gezinnen, meer alleenstaanden

Er is een duidelijke groei aan 1-persoons huishoudens binnen de huurdersmarkt. Starters, gescheiden mensen, alleenstaande ouderen, bewust alleenstaanden, statushouders, mensen uit een instelling die

zelfstandig mogen wonen. Jammer genoeg zijn dit ook meteen elkaars concurrenten vooral voor woningen die onder de € 440 worden verhuurd. Openbaar Belang wil deze goedkopere categorie woningen uitbreiden. Met nieuw te bouwen studio’s en door huurverlaging van bestaande woningen. Op deze manier kan het aantal woningen dat Openbaar Belang verhuurt voor deze groep, verdubbelen van ongeveer 10% naar zo’n 20%.

‘Toch zijn we er nog niet’, aldus Sjoerd, ‘er is geen quick fix om ineens het tekort aan woningen op te heffen. De diverse maatregelen die we nu bedenken, moeten we daarom ook allemaal direct toepassen. Zo komen we over een paar jaar hopelijk uit de crisis. Dat betekent meer bouwen, meer flexwoningen, meerdere bewoners achter 1 deur en een snellere doorstroom. Dat laatste geldt vooral voor alleenstaande senioren in grote woningen. Een groot deel van deze groep zou best kleiner willen wonen, maar is tegelijkertijd ook wat huiverig voor dit idee. De levensloopconsulent van Openbaar Belang kan hierbij helpen. Ze kan informeren, is op de hoogte van het woningaanbod en begeleidt daar waar nodig het proces rondom de verhuizing. Onbekend maakt onbemind, maar onze levensloopconsulent maakt het proces een stuk minder eng.’

OB_Jonge-vrouw-venster