Spring naar content

Wat gebeurt er allemaal bij Openbaar Belang?

Wat gebeurt er eigenlijk allemaal bij Openbaar Belang? We nemen u graag mee in de hoogtepunten van de afgelopen maanden.

200 nieuwe woningen

Sinds de kerst tot deze zomer leveren we zo’n 200 nieuwe woningen op in onze stad. Ongeveer 5 keer meer dan in andere jaren! Een ontwikkeling waar we blij mee (én ook wel een beetje trots op) zijn. Dat vraagt namelijk om veel inzet en betrokkenheid van ons hele team.

de Tippe liggend

Waar vindt u deze nieuwe woningen?

  • De ‘familieleden’ schieten als paddenstoelen uit de grond bij De Weezen. Evi is al bewoond, Charlie deze zomer. Waar we konden, versnelden we de bouw én kregen we zelfs extra woningen. Hoe dat ging, en hoe het er nu voor staat, leest u in het interview met bestuurder Sjoerd Quint.
  • Ook De Tippe in Stadshagen gaat hard. Hier ontvouwt zich een sociale wijk waar ‘meewoners’ Laura en Demi met veel plezier wonen
  • Hogeschool Windesheim zal dit jaar 42 studentenwoningen rijker zijn. Op de campus plaatsen we bijzondere flexwoningen die - over 10 jaar - óók weer afgebroken (en weer opgebouwd) kunnen worden. Maar natuurlijk niet voordat vele Nederlandse én internationale studenten, waaronder studerende statushouders, er een fantastische studietijd hebben beleefd.

Blik vooruit!

Met de gemeente spraken we af dat we in de komende 4 jaar nog eens 400 nieuwe woningen bouwen. Dat is veel, tegenover de voor Openbaar Belang gebruikelijke 40 woningen per jaar. De komende tijd gaan we dus flink groeien en dat is nodig om de woningnood aan te pakken.

 

Van B... naar A!

Een (groen) feestmoment! Want sinds kort hebben onze woningen gemiddeld een A-label. Oftewel: het ‘groenste’ label dat een woning kan hebben. Zo’n label komt er pas als er onder andere zonnepanelen zijn, er goed geïsoleerd is en een woning een energiezuinige cv-ketel heeft. Verduurzamen raakte de afgelopen jaren in een stroomversnelling en dat laten deze cijfers goed zien! De komende jaren gaan we door, stap voor stap. Manager Peter vertelt hoe ‘zijn’ team Vastgoed dat doet (en wat nog meer!).

Huurverlaging & -verhoging

Vorig jaar kreeg ongeveer een derde (!) van onze huurders een huurverlaging. Voor veel mensen is dat natuurlijk ontzettend welkom in deze dure tijden. Ook dit jaar kunnen huurders die vermoeden inmiddels recht te hebben op een verlaging, daar nog aanspraak op maken. U leest er meer over in de 5 vragen over de huurverhoging. Want ook die is er weer, net als ieder jaar.

Nul op de teller

Nog een mooie mijlpaal! Afgelopen jaar hoefde geen enkele huurder te vertrekken vanwege betalingsproblemen. Hoewel iedereen weleens een stukje maand ‘over heeft’, is dat voor een aantal mensen helaas aan de orde van de dag. En dat leeft stressvol. Daarom werken we aan een programma om huurachterstanden terug te brengen en mensen te helpen de huur te betalen. Bijvoorbeeld door regelingen te tippen, contacten met instanties te leggen of door betalingsregelingen aan te bieden. En dat werkt! In 5 jaar is het aantal huurders dat moest vertrekken vanwege huurachterstand, met driekwart gedaald. En dit jaar is dat dus nog nul. Wist u trouwens dat we een groot deel van de jaarlijkse huurverhoging steken in het betaalbaar maken van wonen? Hoe dat zit, leest u in het stuk over de huurverhoging.

Door betalingsregelingen aan te bieden, contacten met instanties te leggen en tips te geven over regelingen is het aantal woninguitzettingen heel sterk gedaald!