Spring naar content

‘Ik zie er op mijn leeftijd niet tegenop om iets nieuws te beginnen’

‘Ik zie er op mijn leeftijd niet tegenop om iets nieuws te beginnen’

bloem-lijn

"Ik probeer echt in contact te komen met huurders, daar moet je wel je best voor doen"

Anneke Trentelman (73) heeft na ruim elf jaar lidmaatschap van de Centrale Huurdersraad haar werkzaamheden neergelegd. Openbaar Belang zette haar in het zonnetje tijdens de Algemene Ledenvergadering eind mei, waarbij ze een grote bos bloemen in ontvangst nam uit handen van directeur Sjoerd Quint.

Elf jaar lang vervulde Anneke met verve de rol van ‘luisterend oor’ binnen de Centrale Huurdersraad. ‘Je staat als medehuurder dichter bij de mensen, je hoort letterlijk wat er speelt. Tijdens algemene ledenvergaderingen of themadagen, maar ook onder het genot van een drankje op de buurtbijeenkomsten die Openbaar Belang organiseert.

 

Ik probeer echt in contact te komen met huurders, daar moet je wel je best voor doen. Daaropvolgend geef ik spelende kwesties door aan Openbaar Belang. Andersom is het ook mijn taak om huurders te informeren en soms nuances aan te brengen. Niemand vindt een huurverhoging leuk, maar  Openbaar Belang volgt het Sociaal Huurakkoord dat onder andere met de Woonbond is afgesproken. Ik probeer dan uit te leggen dat de corporatie daar heel huurdersgericht mee omgaat. De verhoging wordt afhankelijk van de huur en de kwaliteit van de woning doorgevoerd, en voor degenen die het echt niet kunnen betalen wordt een oplossing gezocht,’ aldus Anneke.  

Anneke-bij-artikel-keuze-1

‘Verhuizen? Ik stond op mijn achterste poten!’

Anneke is naast voormalig raadslid ook huurster van Openbaar Belang. Ze is benaderd door Ryanne Hooijer, levensloopconsulent van de corporatie. Meerdere oudere huurders ontvingen een brief met de vraag hoe zij dachten over eventueel kleiner wonen. Die vraag is niet voor niets gesteld. De wachttijd voor een huurwoning is lang. Een goede doorstroom is daarom van belang, zodat gezinnen en jonge starters een eengezinswoning kunnen betreden. Voor ouderen is een kleinere, meer levensloopbestendige woning dan een goed alternatief.

Anneke: ‘Mijn eerste reactie was absoluut niet positief! Ik heb me al vaak genoeg bezwaard gevoeld dat ik alleen in een groot huis woon, die brief bevestigde dat nog eens. Het voelt alsof ze je vragen om je vertrouwde omgeving te verlaten, maar dat wilde ik helemaal niet! Maar goed, ik vertelde dit mijn dochter en zij stond er eigenlijk direct positief tegenover. ‘Mam, dan hoef ik niet meer zo ver te rijden elke keer’, zij woont in Stadshagen en ik hier in Zuid. Toen ben ik eens gaan kijken in de Woningzoeker en trof ik mooie appartementen aan de Erfwal en de Belvédèrelaan. Tja, leuk balkonnetje, geen onkruid meer wieden én ik woon dichter bij mijn dochter. Ik zag uiteindelijk meer voordelen dan nadelen. Vervolgens heb ik Ryanne gebeld, om te praten over de mogelijkheden. De voorbereidingen vind ik wel spannend en ik ben al als een razende aan het opruimen. Eigenwijs misschien, maar ik wil ook niemand tot last zijn. Ik ben mezelf nu ‘verhuisproof’ aan het maken. Zo kan ik in alle rust en in mijn eigen tijd, naar een mooi nieuw plekje zodra die beschikbaar is. Dat maakt het minder eng dan dat het lijkt, en krijg ik er uiteindelijk veel meer voor terug’.