Spring naar content
Presentatieafspraken_Pen3

Misschien heeft u er wel eens iets over gelezen of gehoord: Prestatieafspraken. Maar over welke prestaties worden er afspraken gemaakt? En met wie?

In Zwolle maken we prestatieafspraken tussen de gemeente, woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang en de huurdersorganisaties. Dat doen we iedere 4 jaar. Zo is dat geregeld in de Woningwet. Deze afspraken gaan over voldoende sociale huurwoningen, betaalbaarheid, huisvesting van doelgroepen, duurzaamheid en leefbare wijken. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het maken van nieuwe afspraken voor de periode 2024-2027.

Overzicht_Logo's_Prestatieafsprakaen

Meer woningen

Er is een groot tekort aan woningen. Hierdoor is er een flinke krapte op de woningmarkt ontstaan. Het bouwen van (nieuwe) woningen is de afgelopen jaren achtergebleven bij de groeiende vraag. Dit zorgt ervoor dat de wachttijden oplopen en de slaagkansen voor doelgroepen afnemen. Daarom staat in de prestatieafspraken voor de periode 2024-2027 dat we daarom prioriteit geven aan het realiseren van nieuwbouw. Maar ook dat we de bestaand voorraad beter benutten. Door bijvoorbeeld doorstroming te stimuleren, het optoppen van woningen (woningen bouwen ‘op’ bestaande woningen) en woningsplitsing meer mogelijk te maken.

 

Betaalbaarheid

Op het gebied van betaalbaarheid maken we afspraken over betaalbare woonlasten. Ook moet het duidelijk zijn wat bestaande voorzieningen en mogelijkheden zijn als er betalings- en schuldenproblematiek is. We maken afspraken over hoe de woningvoorraad in 2050 duurzaam is (CO2 neutraal). Daar speelt de warmtetransitie (van het gas af) ook een belangrijke rol bij. En dan vooral dat energie betaalbaar moet blijven voor de huurder.