Spring naar content

Samen overlast aanpakken

Ook Zwollenaren ervaren - net als bewoners overal in het land - wel eens woonoverlast. Daarbij gaat het vooral over overlast tussen buurtbewoners onderling. Dat is vaak als gevolg van verschillende leefstijlen. Denk aan geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen of woningen, intimidatie, viezigheid van dieren, verloederde en vervallen panden of ernstige overlast door drugshandel.

Dit zijn de mensen die hun handtekening hebben gezet:

v.l.n.r. Wethouder wonen Dorrit de Jong, Burgemeester Peter Snijders, de directeur-bestuurders van woningcorporaties Wiepke van Erp Taalman Kip (SWZ), Sjoerd Quint (Openbaar Belang), Evert Leideman (deltaWonen) en teamchef Johan Ekkel van Politie Zwolle.

 

Aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid ernstig verstoren. De aanpak ervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners. Dit vraagt om goede afspraken over het behandelen van binnengekomen meldingen en de inzet van maatregelen om woonoverlast tegen te gaan.

Daarom is er door alle betrokken partijen het convenant gegevensdeling en aanpak ernstige woonoverlast getekend.

In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking bij de aanpak van woonoverlast. Met het ondertekenen van dit convenant wordt de bestaande samenwerking nog eens verduidelijkt en wordt het mogelijk voor de politie om in bepaalde gevallen informatie te delen met de woningcorporaties.

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Het heeft geen zin om overlast anoniem te melden, want een anonieme overlastmelding mogen wij niet gebruiken als bewijsmiddel. Een overlastmelding die binnenkomt, behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder uw toestemming door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan. Wij vragen daarvoor altijd toestemming aan de melder.

anoniem-bellen