Spring naar content
openbaarbelang_chr_buurmanfotografie-1_web
openbaarbelang_chr_buurmanfotografie-1mobiel

Centrale Huurdersraad

‘Iedereen moet fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. Zo simpel is het’

 

Als wij niet voor huurders opkomen, wie dan wel?

Cees Wolfkamp, voorzitter

Met een klemmende achterdeur, lekkende kraan of verschoven dakpan bemoeien ze zich niet. Maar waarmee dan wél? In gesprek met Cees Wolfkamp en Joop Hetebrij van de Centrale Huurdersraad van Openbaar Belang.

‘Ik kan je in ieder geval vertellen wat we níet doen’, lacht voorzitter Cees. ‘Als het schilderwerk bladdert voorbeeld. Dat blijkt toch nog vaak het misverstand. Wat we wél doen, is kritisch meekijken naar het beleid en plannen van Openbaar Belang. We zijn altijd met het belang van huurders bezig.’

 

Van groots naar ... klein en fijn
Zo kijkt de Centrale Huurdersraad (CHR) bijvoorbeeld mee met renovatieplannen en geven ze advies over de jaarlijkse huurverhoging. Maar er is meer. Want de CHR kan ook zélf met frisse ideeën komen. Cees: ‘Sterker nog, daar vraagt Openbaar Belang ons ook om.’ Een ‘klein maar fijn’ voorbeeld volgens Cees, is voor een renovatieproject in de Weezenlanden. ‘Daar wonen veel ouderen. Al deze mensen gaan straks tegelijk verhuizen. Toen zeiden wij: “Jongens, zorg voor een collectief verhuisbedrijf. Dat is prettig voor de mensen, het wordt wat goedkoper en je voorkomt dat er straks 6 verhuiswagens in de rij voor de lift staan.” Dat idee werd meteen opgepakt en inmiddels voert Openbaar Belang wat gesprekken met een verhuisbedrijf. Dat zijn mooie dingen.’

 

 

Wat doet de Centrale Huurdersraad?

De Centrale Huurdersraad (CHR) komt op voor de belangen van de huurders van Openbaar Belang. Er zijn 8 bestuursleden. Regelmatig gaan zij met Openbaar Belang om tafel om onderwerpen als renovatieplannen, algemene leefbaarheid, sloopplannen of huuraanpassingen te bespreken.

 

Kijk ook eens op www.centralehuurdersraadob.nl

openbaarbelang_chr_buurmanfotografie-3-web

De Centrale Huurdersraad is er:

Wel voor:

+ De belangen van huurders.

+ Een probleem van meerdere huurders.

+ Meedenken over woonbeleid van de gemeente.

Niet voor:

X Een klacht over een huurwoning.

X Een probleem van een individuele huurder.

X Invloed op individuele toewijzing van woningen.

We denken nú mee over het woonbeleid, zodat onze (klein)kinderen straks ook goed kunnen wonen.
Joop Hetebrij, secretaris

Groter plaatje
Dat de CHR zich daarnaast ook nog bemoeit met de gemeente, weet lang niet iedereen. Zo zijn Cees en Joop zeker twee keer per week op het stadhuis te vinden. Secretaris Joop Hetebrij: ‘We hebben veel kennis van sociale huur, daar kunnen we ook goed ons zegje doen.’ Zo stelden ze ooit een woonlastenfonds voor, voor mensen tussen wal en schip. En denken ze momenteel mee over nieuw gemeentelijk woonbeleid. Joop: ‘De woningnood bijvoorbeeld. Voor jonge mensen is het vaak gunstiger om te kopen. Wij zeggen dan tegen de gemeente: “Bouw je meer koopwoningen voor de middenklasse, dan creëer je ook ruimte voor sociale huur.” Beslissen kunnen we niet, maar we kunnen wél zulke ideeën inbrengen. Zo denken we daarnaast mee over de energietransitie, doorstroming en wonen met zorg. Hot items.’

 

Wist u dat...
De Centrale Huurdersraad ook formeel partner is in de prestatieafspraken van de gemeente?
Dat is een overleg tussen corporaties, de gemeente en huurdersorganisaties
over de plannen voor het woonbeleid in de gemeente.

 

Fatsoenlijk en betaalbaar wonen
Waarom ze voor huurders in de bres springen, is duidelijk: ‘We willen dat iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen. Zo simpel is het. Want als wij niet voor huurders opkomen, wie dan wel?’ Volgens Cees en Joop hebben corporaties vaak andere belangen dan huurders. Toch denken ze dat Openbaar Belang daar wel een uitzondering op is. Joop: ‘Nou, bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging; de overheid bepaalt, maar elke corporatie mag dat zelf verder invullen. We zien dat Openbaar Belang altijd goed kijkt naar mensen met financiële problemen. Net als in de coronaperiode, toen het inkomen van sommigen ineens halveerde. Openbaar Belang is betrokken daarin.’ Op de vraag of ze zichzelf ook betrokken voelen, reageren Cees en Joop positief. Joop: ‘Absoluut, we spreken elkaar regelmatig. En natuurlijk hoef je het écht niet altijd met elkaar eens te zijn, als het contact maar goed is. En Openbaar Belang vraagt ons om advies, óók als het formeel niet hoeft. Dat geeft wel vertrouwen.’

 

Toekomst: jong(er) en digitaal
De omslag van papier naar digitaal is ook bij de CHR actueel. Cees: ‘We willen graag directer kunnen communiceren met onze achterban. Eenvoudiger onze huurders polsen. Je wil niemand overspoelen, maar ik ben er ervan overtuigd dat als je een enquête in je mail krijgt over bouwplannen in jouw buurt, dat je denkt: “Hee dat is handig.” Maar we missen nu nog de expertise en capaciteit om dat verder te brengen.’

 

Vers (digitaal) bloed
En daar raakt Cees precies de kern: ze zoeken jonge(re) mensen om het bestuur te ondersteunen. Van een actieve student tot een veertiger met communicatie skills. Joop beaamt dat: ‘De gemiddelde leeftijd in ons bestuur is gemiddeld 65+ en we bestaan voor het grootste deel uit mannen. Hoog tijd dat er wat jongere mensen bijkomen, waaronder dus ook dames. We zoeken mensen met een opbouwende blik, die graag met ideeën komen. Dat is het mooiste. Het is best een uitdaging om zulke mensen te vinden!’

Maakt u het verschil?

We zoeken huurders die:

 

  • actief willen meepraten over huurzaken;
  • specifieke kennis hebben van o.a. energietransitie of wonen & zorg;
  • ervaren zijn in (online) communicatie, die onze communicatie naar een hoger plan willen tillen.

We komen regelmatig in verschillende overlegvormen samen, onkosten worden vergoed. Denk aan een kopje koffie, een koek en eeuwige dank.

 

Meer weten? Mail naar info@centralehuurdersraadob.nl  of kijk op: www.centralehuurdersraadob.nl