Spring naar content

Lef voor leefbaarheid

Visitatierapport 2019 - 2022

Iedere 4 jaar wordt Openbaar Belang onder de loep genomen door een externe organisatie. Deze visitatie is verplicht voor alle corporaties. Het geeft ons inzicht in ons maatschappelijk presteren. Wat kunnen we verbeteren en op welk vlak zijn we goed bezig.

De visitatie over de periode 2019 – 2022 is uitgevoerd door Pentascope volgens de systematiek 7.0. Tientallen verschillende belanghebbenden zijn geïnterviewd. Daarbij wordt er gekeken naar 4 aspecten, waarvan 2 aspecten een oordeel krijgen.

230559_Visitatie_2023_Losse stukken_Desttop
230559_Visitatie_2023_Losse stukken_Nico4
230559_Visitatie_2023_Losse stukken_Mobiel_V5
230559_Visitatie_2023_Losse stukken_Mobiel_V52
230559_Visitatie_2023_Losse stukken_Mobiel_V53
230559_Visitatie_2023_Losse stukken_Mobiel_Nico3