Spring naar content

Wet Goed Verhuurderschap

Er is een woningtekort in Nederland. Hierdoor komen ongewenste verhuurpraktijken steeds vaker voor. De overheid wil dit voorkomen met de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Doet een verhuurder dit niet? Dan kan de huurder dit melden via het meldpunt van de gemeente. Huurders van woningcorporaties kunnen klachten over verhuurderschap rechtstreeks melden bij de corporatie. Heeft u een klacht over Openbaar Belang? Dan kunt u via onze site een klacht indienen.

Dit zijn de belangrijke rechten en plichten van u en van ons:

Rectangle 4753(1)

U moet in het gehuurde huis wonen en het alleen als woning gebruiken

Een woning is om erin te wonen. Deze is niet bedoeld voor andere activiteiten of gebruik, tenzij wij u hiervoor met een brief of e-mail toestemming hebben gegeven. U mag bijvoorbeeld uw huis niet als bedrijf gebruiken, maar u mag wel thuiswerken als dat niet storend is voor uw buren of omwonenden.

U woont zelf in uw gehuurde woning

Uw gehuurde woning is uw hoofdverblijf. Dat betekent dat u hier woont en niet een andere woning heeft waar u een groot deel van de tijd doorbrengt. Als wij vaststellen dat u niet in uw woning woont, dan vragen wij de rechter de huurovereenkomst te beëindigen. U mag ook niet iemand anders in de woning laten wonen, tenzij u hiervoor toestemming van ons heeft.

U staat ingeschreven in het Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont.

Gaat u verhuizen buiten de gemeente Zwolle? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen.

We betreden uw woning alleen met uw toestemming

Er zijn wel uitzonderingen. Wij mogen, onder begeleiding van politie, uw woning wel betreden bij noodsituaties en speciale gevallen, zoals brand of een ernstige lekkage.

Uw type huurcontract bepaalt hoe lang u bij ons mag huren

Wij hebben verschillende huurcontracten, zoals tijdelijke contracten, vaste contracten en doelgroepcontracten. Het type overeenkomst beïnvloedt de duur van uw huurperiode.

Jaarlijks wordt uw huur gewijzigd

De minister stelt ieder jaar het percentage vast waarmee de huur gewijzigd mag worden. Hierover informeren wij u jaarlijks vóór 1 mei. Meer informatie over de maximale huurprijs vindt u op huurcommissie.nl. Let op! Het gaat om de netto huurprijs, dus de servicekosten zijn hier niet in meegenomen.

U mag van ons verwachten dat wij gebreken in uw woning repareren als u dat vraagt. Dat hoeft niet altijd. Er zijn uitzonderingen.

Wij hoeven dit niet te doen als:

  • het gebrek door uw schuld is ontstaan.
  • het gaat om kleine en eenvoudige reparaties die u zelf moet doen.
  • het onmogelijk is het gebrek te repareren.
  • de reparatie te duur is. Het is dan niet redelijk om herstel of vervanging te vragen.

Reparaties kunt u digitaal op onze site melden en vaak ook zelf inplannen.

Wilt u iets veranderen aan de woning? Dan moet u in een aantal gevallen vooraf toestemming vragen

U hoeft alleen toestemming te vragen voor veranderingen die niet ongedaan te maken zijn zonder de woning te beschadigen. Voor kleine veranderingen die vrij makkelijk weer te verwijderen of te herstellen zijn, hoeft u geen toestemming te vragen.

U kunt op onze site meer informatie vinden over zelf klussen in huis.