Spring naar content
plaatsnaambord Zwolle

Zwolle gaat van het gas af

Vanaf 2040 wil de gemeente Zwolle aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we dan in onze woningen geen aardgas meer gebruiken.

Er zijn verschillende manieren om een woning aardgasvrij te maken. Daarvoor kun je een individueel systeem inzetten, zoals een warmtepomp. Maar ook zijn gezamenlijke systemen mogelijk, zoals een warmtenet. Met een gezamenlijk systeem worden meerdere woningen in één keer aardgasvrij gemaakt. Dit kunnen enkele woningen zijn, maar ook een volledige wijk.

 

Gezamenlijke systemen

Een warmtenet is een voorbeeld van een gezamenlijk systeem. Er zijn bepaalde delen van Zwolle waar een warmtenet een serieuze optie is. Volgend jaar wordt voor de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Dieze onderzocht hoeveel warmte er precies in de grond zit. En hoeveel woningen op het warmtenet aangesloten kunnen worden.

Ook bestaat er warmte-koudeopslag (WKO). Dat is een ander collectief systeem dat we bijvoorbeeld bij de nieuwbouw in Weezenlanden-Noord toepassen.

 

Individuele systemen

Bij een individuele systeem worden alle woningen apart van elkaar aardgasvrij gemaakt. Niemand is daarbij afhankelijk van de buren. Voorbeelden daarvan zijn een hybride of all electric warmtepomp.

warmtepomp

Warmteplannen

De gemeente Zwolle gaat per wijk een warmteplan opstellen. Daarin komt te staan welke duurzame warmtebronnen er in die wijk komen.

 

Plannen Openbaar Belang

Ondertussen zijn wij ook al langer bezig om onze woningen te verduurzamen. Bij iedere woning die in de Woningzoeker komt, zorgen wij ervoor dat het kookgas uit de woning is gehaald. Dit bieden we ook aan bij een onderhoudsproject. Dan is altijd stap 1 de woning te verduurzamen. Stap 2 is gas volledig uit de woning halen.

We maken plannen voor al onze woningen, zodat u in de toekomst ook warmte en warm water heeft. En belangrijk is dat dit ook betaalbaar blijft.

Zodra er voor een buurt of wooncomplex meer duidelijkheid is, laten we dat onze huurders weten.